Rekonstruktiv plastikkirurgi

Bröstrekonstruktion med protes

Ett sätt att återskapa ett förlorat bröst är en rekonstruktion där ett bröstimplantat används, en mindre omfattande operation. Denna kan behöva upprepas på lång sikt då protesen kan gå sönder eller deformeras, bli för liten i förhållande till andra bröstet vid viktsökning etc. En fördel är att man som regel kan undvika nya ärr på kroppen. Ibland kan dock protesinläggningen kombineras med att en hudflik från sidan vrids in för att ge mer vävnad - s.k. lambåplastik varvid ett ärr i sidan uppstår. Protesimplantation - i synnerhet efter tidigare genomgången strålbehandling ger ett stelare, mindre följsamt bröst än normalt och det är oftast svårt att uppnå full utseendemässig likhet med det andra bröstet. Det rekonstruerade bröstet fungerar dock oftast väl i BH och vinsten är att man slipper använda utvändig protes. Man slipper oroa sig för att protesen flyttar på sig vid rörelser. Metoden kan kombineras med att man minskar det andra bröstet i storlek eller gör ett bröstlyft då man inte kan efterlikna ett hängbröst med bröstimplantatet.

Bröstprotesen läggs alltid under bröstmuskeln och oftast öppnar man huden i det tidigare ärret efter borttagandet av bröstet.

Efter operationen har man ett tejpat förband som får sitta 14 dagar till återbesöket.

Sjukskrivningstid ca 2-4 veckor.