Ärr, tatueringar mm

Missprydande ärr kan ibland korrigeras men inte alltid. Exempel på ärr som kan åtgärdas är ärr med indragningar som uppstått vid försenad läkning efter t.ex. en infektion under förutsättning att vävnadsunderskottet inte är för stort. Ett ärr kommer dock alltid att kvarstå men detta kan bli mer diskret. Ibland kan en ärrlinje brytas med en annan vinkling av ärret så att det blir mindre påtagligt. Vid läkarbesöket gör läkaren en bedömning huruvida det är meningsfullt att göra en ärrkorrigering. Övre tonåren kan vara en olämplig ålder och det kan vara idé att vänta till efter 20 års ålder.

Långsmala tatueringar kan åtgärdas genom att huden skärs bort och sys ihop. Större tatueringar lämpar sig inte för kirurgi.
Operationen gör som regel i lokalanestesi och ärret/tatueringen skärs bort. Ibland bryter man ärrlinjen t.ex. med ett sick-sack formigt snitt. Man syr därefter med en tråd i underhuden som stannar kvar länge för att hålla ihop huden och ärret så att man undviker en breddökning. Därefter sys huden på vanligt sätt. Stygnen får sitta ca 2 veckor.

Sjukskrivning behövs som regel ej.

Stygnen tas efter 2-3 veckor. Ärret bör hållas tejpat c:a 3 månader för att minska risken för breddökning av ärret.

Återbesök efter 1-2 v till vår suturmottagning och 6 månader.