Ögonlocksplastik

Med tiden när man blir äldre blir ögonlockshuden förslappad. Denna förslappning varierar. Detta kan ge upphov till en påsighet på både undre och övre ögonlocken som man kan vara störd av. Påsigheten kan t.ex. bli så uttalad så att huden lägger sig på ögonfransarna. För att kompensera försöker man lyfta ögonbrynen med trötthetskänsla i pannan som följd. Ibland buktar också fettkuddar fram, särskilt på undre ögonlocken vilket beror på en förslappning av den bindvävshinna som håller fettet i ögonhålan på plats. Man kan göra en övre alternativt en undre ögonlocksplastik enbart eller också alla fyra ögonlocken samtidigt.
Det kan också vara så att ögonbrynen har sjunkit ner vilket gör att huden på ögonlocken hopar sig i påsar och då kan det - istället eller också - vara aktuellt att göra ett pannlyft. Detta beskrivs separat.

Övre ögonlocksplastik: Operationen görs oftast i lokalanestesi enbart eller i kombination med intravenöst sömnmedel. Via ett snitt i vecket ovan ögonfransarna ca 6-7 mm upp borttages en oval med hudöverskott. Snittet följer hudvecket fram till yttre ögonvrån, eller vid behov strax bortom denna. Om fettet buktar fram så hämtas den buktande delen ut. Snittet slutes med tunn nylontråd

Nedre ögonlocksplastik: Här läggs snittet så nära man kan vid den undre ögonlockskanten. Snittet når ut på sidan vid yttre ögonvrån. På undre ögonlocket kan endast en smal hudstrimma tas bort för annars finns risk för neddragning av undre ögonlocket. Ögonlockshuden stramas upp och sträcks åt sidan. Man uthämtar överskottet av ögonlocksfett också om detta är framträdande. En teknik finns också då fettöverskottet hämtas ut via undre ögonlockets insida, detta kan vara ett alternativ om fettet buktar fram utan hudöverskott. Även här används tunn nylontråd att sy igen snitten.

Efter operationen får Du ligga kvar några timmar med kylbandage på ögonlocken. Hemma bör man ha kompresser som man byter regelbundet liggande i en tallrik med kallt vatten i kylskåpet. Det är lämpligt att använda kylbandage de första tre dygnen efter ingreppet. Också lämpligt med en extra huvudkudde nattetid och att undvika att böja sig framåt. Man får räkna med att få blå missfärgningar runt ögonen som finns kvar 7-10 dagar. Under denna tid kan man använda solglasögon om man önskar.

Oftast kan man återgå i arbete efter c:a 10 dagar.

Återbesök: Stygnen tas bort efter fem dagar. Ett andra återbesök planeras efter 6 månader

1)
    Ögonlocksplastik utfört på kliniken.

2)
    Ögonlocksplastik utfört på kliniken.

3)
    Ögonlocksplastik utfört på kliniken.

Exempel på ögonlocksplastik utfört vid kliniken, före (ovan) och efter (nedan).
1) Övre och undre
2) och 3) Övre