Operationer 

De flesta av våra behandlingar utgörs av plastikkirurgisk sjukvård med estetiska kvalitéer. Vi gör också en del rekonstruktiv plastikkirurgi eftersom vi har ett vårdavtal med Kalmar Läns Landsting gällande bröstrekonstruktion. Vi kan även ta emot patienter från andra landsting för bröstrekonstruktion och bröstförminskning. För närmare beskrivning av ingreppen, klicka på menyerna till vänster.