Pannlyft

Om pannhuden blir förslappad försöker man kompensera detta genom att rynka pannan och horisontella rynkor uppstår. Ibland kan ögonbrynen trots detta stå lågt varvid ögonlockshuden hopar sig på fransarna. Om avståndet mellan ögonbrynet och övre ögonlockskanten är kort, 1 cm eller mindre är man mer hjälpt av ett pannlyft än en ögonlocksplastik. Ibland kan ingreppen kombineras.

Metod: Operationen utförs som regel i narkos. Några cm bakom hårfästet skärs huden upp från tinningregion till tinningregion. Huden löses av från pannbenet, stramas till och överskottet tas bort. Om man har vertikala bekymmersrynkor mellan ögonbrynen beroende på kraftig lokal muskulatur kan man minska ngt på denna samtidigt. Huden sys sedan tillbaka varvid man också syr i benhinna och skalp.

Stygnen får sitta 10-14 dagar.

Som en följd av uppstår en känselnedsättning på hjässan ovanför ärret. Ärret döljs i hårbotten men kan bli några mm brett. Hos män med flyende hårfäste är metoden mindre lämplig. Ett pannlyft kan här göras genom att man använder sig av någon av de befintliga rynkorna i pannan för att strama upp huden. Ett annat alternativ kan vara att ta bort överskottshud precis ovan ögonbrynet, s.k. ögonbrynslyft, ett mindre ingrepp med bra effekt men där ärret kan synas precis i ögonbrynets överkant.

Sjukskrivningstid ca 1 - 2 veckor

Återbesök efter 10 -14 dagar till vår suturmottagning och efter 6 månader.