Bukplastik

Efter upprepade graviditeter kan bukhuden bli förslappad och ibland uppstår bristningar och t.o.m. ett hudveck längst ner på buken vilket kan leda till svårigheter att hitta passande kläder. En annan orsak till att bukhuden blir förslappad kan vara att man pendlat kraftigt i vikt, haft en kraftig viktsuppgång och sedan gått ned i vikt varvid bukhuden inte har dragit sig samman igen.

Man kan operera bort ett sådant hudöverskott genom att göra en sk bukplastik.
Två typer av plastiker finns - full bukplastik respektive borttagande av hudveck på bukens nedre del. Båda ingreppen görs i narkos. Förbyggande dropp mot blodpropp sättes också (Macrodex). Vid läkarbesöket innan operationen tar vi mått för att skaffa en gördel till dig.

Full bukplastik: Operationen tar ca 3 timmar.  Man brukar ha sängläge till morgonen efter operationen. Vid operationen läggs ett snitt över bukens nedre del på tvären. Huden nedanför och ovanför naveln lyfts upp mot revbensbågarna, naveln skärs ut och stannar kvar på sin plats. Den upplyfta huden sträcks och dras ner mot blygdbenet och överskottet skärs bort. Den kvarvarande huden sträcks, ett nytt hål för naveln görs varefter man syr igen. Denna metod rekommenderas endast om Du är normalviktig eller nästan normalviktig. Det finns nämligen en risk för läkningsstörning om man är kraftigt överviktig då cirkulationen alltid påverkas när huden lyfts upp och cirkulationen inte riktigt räcker till om huden har ett tjockt fettlager. Rökning utgör en ytterligare riskfaktor och bör helt undvikas den första månaden efter operationen.

Borttagande av hudveck på bukens nedre del: Denna metod kan användas även vid övervikt då man endast skär bort det hudveck som finns och kvarvarande hud inte behöver lyftas upp från underlaget. Ger också möjlighet att bära mer åtsittande kläder. Operationstid ca 1,5 timmar.
Sjukskrivningstiden beräknas till cirka en månad. Under denna tid bör man bära byxgördeln, de första två veckorna dag och natt och sedan endast dagtid varför det kan vara praktiskt att skaffa två stycken.

 Bukplastik utfört på kliniken.

 Bukplastik utfört på kliniken.

Exempel på bukplastik utförd vid kliniken, före (till vänster) och efter (till höger).