Ansiktslyftning

Om ansiktshuden är förslappad blir effekten av tyngdlagen märkbar i ansiktet. På en ung människa är ansiktsformen antytt som en triangel med spetsen nedåt. Profilen är konvex. Vinkeln under hakan nästan rät. Med stigande ålder blir ansiktet mer kvadratiskt och kinderna flackare. Påsar vid sidan om hakan "hamsterpåsar" uppstår ibland liksom en fettansamling under hakan. Vinkeln under hakan slätas ut och blir trubbigare. Ibland uppstår längsgående åsar på halshuden som beror på att underliggande ytliga halsmuskel lägger sig som två band.

Allt detta är en naturlig utveckling som dock drabbar olika människor olika hårt. Metoder har därför utvecklats för att strama upp och släta ut ansiktshuden - ansiktslyftning.

Rökning innebär både att huden åldras fortare än normalt men utgör också en avsevärd risk för läkningsstörning vid en operation och måste därför kraftigt frånrådas från operationsdagen och 14 dagar framåt.

Flera tekniker finns:

A Klassisk ansiktslyftning: Görs alltid i narkos. Vid denna läggs snitt i främre hårfästet på sidan, framför och bakom örat och snittet fortsätter bakåt i hårfästet bakom örat. Plastikkirurgen lyfter upp ansiktshuden över kinder, ned på halsen om detta behövs, fortsätter bakom örat. Huden stramas upp med dragriktning snett uppåt, bakåt och överskottet skärs bort. Den underliggande bindvävshinnan "SMAS" i ansiktet stramas upp med stygn. Ibland behöver man också öppna i ett veck under hakan och strama upp halsmusklerna.

B Minimal access lift - MACS: Detta är en nyare metod. Vid denna metod avstår man från operationen bakom örat och gör endast en fettsugning under hakan. Via snitt framför öronen lyfts kindhuden upp även vid denna metod. Även underliggande vävnad stramas upp med kraftiga nylontrådar. Dragriktningen vid denna teknik är mer vertikal vilket ger en kraftig effekt vilket gör att man kan avstå från att öppna huden bakom örat. Ofta kompletteras ingreppet med en undre ögonlocksplastik.

Operationen är tidsödande eftersom båda sidor opereras och man måste gå försiktigt fram.

Efter ingreppet läggs ett luckert förband på sidorna av ansiktet som tas bort dagen därpå. Man bör undvika kraftig ansträngning samt att luta sig framåt de första dagarna för att minimera risk för blödning. Bra med en extra huvudkudde. Till följd av att ansiktshuden lyfts upp på sidorna blir känseln i huden här nedsatt under en tid. En svullnad och viss missfärgning kvarstår under en till två veckor.

Sjukskrivningstid två - tre veckor.