Borttagningar av hudförändringar

Missprydande hudförändringar utan misstanke på cellförändringar eller tumör åtgärdas numer sällan inom landstingsvården. Det är bra att först få sina hudförändringar bedömda av en hudläkare som då kan rekommendera om förändringarna ska tas bort på sjukhuset eller ej innan Du söker privat. Om väntetiden är lång kan det också vara ett alternativ att söka privat.

Operationen utförs i lokalanestesi. Som regel tar plastikkirurgen bort en hudoval runt den aktuella förändringen varefter huden och eventuellt underliggande underhudfett sys. Som regel får man stygn som bör tas inom 1-2 veckor. Läkaren gör därefter en bedömning om vävnaden behöver skickas till mikroskopisk analys eller ej. Ärr i ansiktet blir som regel smala och syns lite efter de första 6 månaderna. Detta gäller dock inte under perioder med kraftig tillväxt som tonåren då kirurgi helst bör undvikas.

Sjukskrivning behövs ej.

Vid större hudtumörer med cellförändringar t.ex. basalcellscancer behöver man ta bort förändringen med ett säkerhetsavstånd med frisk vävnad runt förändringen. Man kan då behöva göra en vävnasomflyttning, s.k. lambåplastik eller eventuellt en transplantation. Läkningstiden är då något längre.

Stygnborttagning kan ofta ske hos distriktsköterskan.

Ett eventuellt provsvar på mikroskopisk analys underrättar vi dig brevledes om.