Bröst hos män - gynekomasti

Under tonåren kan ibland en viss bröstutveckling uppstå även hos män/ynglingar utan att någon hormonrubbning finns. Bröstutvecklingen kan gå tillbaka men blir ibland bestående och en viss ömhet under bröstvårtorna kan finnas och en buktning till följd av en utvecklad körtel framför bröstmuskeln som man upplever som störande. Bröstutveckling kan också vara en följd utav kraftig viktsökning. Beroende på hur uttalad bröstutvecklingen är kan tillståndet åtgärdas på flera sätt.
Vid måttlig bröstutveckling kan körteln tas bort antingen genom en operation eller med hjälp av fettsugning. Om körteln är mjuk och mest består av fett kan man suga bort fettet. Om körteln är fast i konsistensen behövs oftast en operation. I narkos läggs ett snitt i kanten av bröstvårtan varefter man hämtar ut underliggande körtel.
Vid kraftig bröstutveckling får man lägga ett längre snitt och ibland även minska på huden. Ibland får man lägga en dränageslang som tas bort dagen därpå samt ett stadigt förband.
Sjukskrivningstid ca 2 - 3 veckor.
Återbesök 1-3 veckor efter operation till vår suturmottagning samt efter 6 månader