Näsplastik

Näsan kan vara oproportionerligt stor i förhållande till ansiktet, vara krokig, avvikande eller sned. Passagen kan också vara dålig. Som regel gäller att en sned näsa med dålig passage är svårare att korrigera än en näsa som t.ex. bara är stor.

Vid ett besök på mottagningen gör plastikkirurgen en bedömning av dina besvär och planerar den operation som skall göras. Näsan fotograferas.

Som regel läggs snitten inuti näsan eller via undersidan av nässkiljeväggen. Vid den förstnämnda tekniken uppstår inga ärr på utsidan medan vid den andra huden på nästippen lyfts upp, som huven på en motorhuv, varvid man får ett litet ärr på undersidan av nässkiljeväggen. Om man har mycket tjock hud på näsan kan det vara svårare att få full effekt av näsplastiken eftersom huden inte anpassar sig lika lätt som tunn hud.

Operationen utförs nästan alltid i narkos. Dessutom sprutas lokalbehandlingsmedel in. Beroende på deformitetens utseende behöver man åtgärda antingen brosknäsan (nästippen) eller bennäsan (näsroten, näsryggen) ofta även båda. Ibland, om näsan har blivit skadad eller intryckt eller sned kan man behöva göra en brosktransplantation. Brosk kan därvid tas från nässkiljeväggen, från örat eller någon sällsynt gång från ett revben. Priset kan variera en hel del beroende på hur omfattande ingreppet behöver bli. Ibland läggs små snitt vid näsvingarna om näsans vidd behöver försnävras. Om näsan är mycket framträdande i förhållande till hakan kan inläggning av ett hakimplantat vara ett komplement.

Om enbart den broskiga delen av näsan opereras sättes oftast endast ett tejpat förband. Om också bennäsan opereras läggs som regel en näsgips som får sitta ca 21/2 vecka. De första dagarna sättes ibland nästamponader.

Efter operationen får man kvarstanna på uppvakningsavdelningen ca 3 timmar för att vakna till. Hemma bör man sedan ha huvudet högt för att minska risken för svullnad och blödning. Trots detta får man en övergående svullnad som kan sitta i ca 6 månader. I de fall då huden lyfts upp via nässkiljeväggen får man en känselnedsättning i näshuden vilket gör att man bör vara försiktig för att inte få köldskador vintertid. Det är vanligt med kraftiga blåmärken som emellertid inte syns så mycket om du använder mörka glasögon och de brukar försvinna inom en 10-dagars period. De första månaderna efter en operation bör man vara försiktig med kraftig motion, speciellt sådana sporter där man riskerar slag mot näsan. Lättare motion kan dock påbörjas 2-3 veckor efter operationen.

En näsplastik skall leda till att näsans utseende och funktion förbättras. Om det är motiverat kan ibland en andra operation behöva göras för att man ska nå målet. En andra operation sker då till reducerat pris.

Sjukskrivning 2 -3 veckor

Återbesök 2 - 3 veckor efter operationen samt efter 6 månader

 Näsplastik utfört på kliniken.   Näsplastik utfört på kliniken.

Exempel på näsplastik utfört vid kliniken, före (till vänster) och efter (till höger).