Injektionsbehandlingar

Information till dig som patient som skall göra en estetisk injektionsbehandling

Botoxinjektion

Ett alternativ vid rynkbehandling kan vara Botoxinjektion. Botulinumtoxin är ett syntetiskt framställt nervgift som blockerar nervledningen ut till muskulaturen. Denna effekt kommer först 2-3 dagar efter injektionen, är maximal efter 4- 6 veckor och kvarstår 3- 6 månader. En lokal injektion av små mängder av detta medel kan släta ut bekymmersrynkor i pannan eller mellan ögonen. Metoden kan också ge en lyftning av ögonbrynet. Andra områden som kan vara aktuella för behandling är rynkighet på överläppen eller överaktiv halsmuskulatur. Obalans i ansiktsmuskulaturen efter utläkt ansiktsförlamning på ena sidan kan också vara en indikation för behandling. Metoden kan upprepas 3 - 4 ggr årligen.
Injektionsbehandlingen kan också användas vid uttalad armsvettning där aluminiumkloridpreparat ger otillräcklig effekt. Effekten av injektionerna sitter i minst 6 månader.
Vid behandlingen efterstävar man ju en försvagning av muskulaturen. Som en biverkning vid för hög dosering kan man få en icke önskvärd försvagning av den behandlade muskulaturen, en försvagning som dock är övergående.

Restylaneinjektion

Restylane är en s.k. filler, ett ämne som används för att ge en utfyllnad i hud och underhud. Preparatet innehåller hyaluronsyra, syntetiskt framställt. Hyaluronsyra är ett kroppseget ämne som finns i kroppens ledbrosk. Restylane finns i flera olika molekylstorlekar avsedda att läggas ytligt eller djupt i rynkor, i insänkningar i huden för att fylla ut dem. Medlet ger ofta en ganska slående effekt och brukar vara uppskattat. Preparatet har många användningsområden. Gemensamt för de olika användningsområdena är att effekten av preparatet sitter i ca 3-6 månader, under denna tid bryts det successivt ner. Medlet ger ingen hämning av muskulaturen utan ger endast en utfyllnad. Vanliga indikationer för Restylane är att fylla ut rynkor, t.ex. mellan ögonen. Kråksparkarna vid sidan av ögonen är ett annat användningsområde. På kliniken använder vi Restylane som är avsett att läggas ytligt i fina rynkor, t.ex. mellan ögonen eller i "rökrynkor" på överläppen. Vi har också Perlane som är avsett att läggas något djupare t.ex. i fårorna vid sidan av munnen. Om läpparna är smala och tunna finns preparatet Restylane Lipp som är speciellt framställt för att fylla ut en tunn läpp men vanligt Restylane går också bra. Eftersom det är mycket smärtsamt att spruta i läpparna så brukar man oftast lägga lokalbedövning i läppen för att det ska bli mer uthärdligt. På övriga platser brukar det gå bra att injicera utan lokalbedövning. Tekniken är att man sprutar in små mängder av substansen med en fin nål. Man kan ge injektionerna punktvis eller föra in nålen längsmed rynkan/eller där man vill ha en utfyllnad och sedan backa ut medan man sprutar. Ibland lägger sig preparaten i små klumpar som det kan löna sig att massera för att få en utjämning. Efter en läppinjektion uppstår en viss övergående svullnad som kan sitta i under några dagar.

Ådernät, injektionsbehandling

Många kvinnor har ytligt liggande, markerade tunna kärl ofta i knäregionen eller på lårens utsidor som kan vara besvärande. Med injektionsbehandling kan man nå en avsevärd förbättring av de störande ådernäten. Medlet som används heter Aetoxysklerol och det finns i olika styrkor, vilken styrka som används beror av kärlens tjocklek. Det syftar till att ge en irritation i kärlväggen så att kärlet löder igen. Behandlingen är i stort sett smärtfri och görs utan lokalbedövning. Det är fördelaktigt att använda en kompressionsstrumpa de första tre dagarna efter behandlingen. Skaffa gärna en sådan att ta med när du kommer till mottagningen.

Det är viktigt att känna till att kärlen i början efter behandlingen blir rödare, ibland lite upphöjda och de första veckorna syns de mer än innan behandlingen. Detta är normalt. Det förekommer att ett område blir blått för att senare övergå i brunt för att sedan ljusna. Den bruna färgen beror på inlagring av ett färgämne från de röda blodkropparna, hemosiderin som successivt försvinner. Ju större kärl desto mer brunfärgning uppstår vanligen. Denna process kan ta flera månader i anspråk. Någon sällsynt gång kan ett mindre sår uppkomma som dock självläker. En betydande förbättring brukar nås efter en behandling men man blir inte av med alla ytliga kärl och nya kan komma med tiden. Det kan löna sig att göra en eller två kompletterande behandlingar för att få ytterligare effekt.