Injektionsbehandlingar

Information till dig som patient som skall göra en estetisk injektionsbehandling

Muskelförsvagande injektion

Ett alternativ vid rynkbehandling kan vara att ge muskelavslappnande medel. Detta kan göras med ett syntetiskt framställt medel som blockerar nervledningen ut till muskulaturen. Denna effekt kommer först 2-3 dagar efter injektionen, är maximal efter 4- 6 veckor och kvarstår 3- 6 månader. En lokal injektion med små mängder kan släta ut bekymmersrynkor i pannan eller mellan ögonen. Metoden kan också ge en lyftning av ögonbrynet. Andra områden som kan vara aktuella för behandling är rynkighet på överläppen eller överaktiv halsmuskulatur. Obalans i ansiktsmuskulaturen efter utläkt ansiktsförlamning på ena sidan kan också vara en indikation för behandling. Metoden kan upprepas 3 - 4 ggr årligen.
Injektionsbehandlingen kan också användas vid uttalad armsvettning där aluminiumkloridpreparat ger otillräcklig effekt. Effekten av injektionerna sitter i minst 6 månader.
Behandlingen efterstävar en försvagning av muskulaturen. Som en biverkning vid för hög dosering kan man få en icke önskvärd försvagning av den behandlade muskulaturen, en försvagning som dock är övergående.

Injektion med filler

S.k. fillers är ämnen som används för att ge en utfyllnad i hud och underhud. Preparaten innehåller hyaluronsyra, ett kroppseget ämne som finns i kroppens ledbrosk men är syntetiskt framställt. Flera olika molekylstorlekar finns och de är avsedda att läggas ytligt eller djupt i rynkor, i insänkningar i huden, för att fylla ut dem. Medlen ger ofta en ganska slående effekt och brukar vara uppskattade och har många användningsområden. Gemensamt för de olika användningsområdena är att effekten av preparatet sitter i ca 3-6 månader. Under denna tid bryts medlet successivt ner. Medlet ger ingen hämning av muskulaturen utan endast en utfyllnad. Vanlig är t ex att fylla ut rynkor mellan ögonen. Kråksparkarna vid sidan av ögonen är ett annat användningsområde. På kliniken använder vi både preparat som är avsedda att läggas ytligt i fina rynkor, t.ex. mellan ögonen eller i "rökrynkor" på överläppen och sådana som är avsedda att läggas något djupare t.ex. i fårorna vid sidan av munnen. Om läpparna är smala och tunna finns preparat som är speciellt framställt för att fylla ut en tunn läpp. Eftersom det är mycket smärtsamt att spruta i läpparna så brukar man oftast lägga lokalbedövning i läppen först. På övriga platser på kroppen brukar det gå bra att injicera utan lokalbedövning. Tekniken är att man sprutar in små mängder av substansen med en fin nål. Man kan ge injektionerna punktvis eller föra in nålen längsmed rynkan/eller där man vill ha en utfyllnad och sedan backa ut medan man sprutar. Ibland lägger sig preparaten i små klumpar som det kan löna sig att massera för att få en utjämning. Efter en läppinjektion uppstår en viss övergående svullnad som kan sitta i under några dagar.

Fillers är ämnen som används för att ge en utfyllnad i hud och underhud. Preparaten innehåller hyaluronsyra, ett kroppseget ämne som finns i kroppens ledbrosk men är syntetiskt framställt. Flera olika molekylstorlekar finns och de är avsedda att läggas ytligt eller djupt i rynkor, i insänkningar i huden, för att fylla ut dem. Medlen ger ofta en ganska slående effekt och har många användningsområden. Effekten av preparatet sitter i ca 3-6 månader. Under denna tid bryts medlet successivt ner. Medlet ger ingen hämning av muskulaturen utan endast en utfyllnad. Om läpparna är smala och tunna finns preparat som är speciellt framställda för att fylla ut en tunn läpp. Eftersom det kan upplevas smärtsamt att spruta i läpparna så brukar man oftast lägga lokalbedövning i läppen först. På övriga platser på kroppen brukar det gå bra att injicera utan lokalbedövning. Tekniken är att man sprutar in små mängder av substansen med en fin nål. Man kan ge injektionerna punktvis eller föra in nålen längsmed rynkan/eller där man vill ha en utfyllnad och sedan backa ut medan man sprutar. Ibland lägger sig preparaten i små klumpar som det kan löna sig att massera för att få en utjämning. Efter en läppinjektion uppstår en viss övergående svullnad som kan sitta i under några dagar.

Ådernät, injektionsbehandling

Många har på sina ben ytligt liggande, markerade tunna kärl ofta i knäregionen eller på lårens utsidor som kan vara besvärande. Med injektionsbehandling kan man nå en avsevärd förbättring av de störande ådernäten. Medlet skapar då en irritation i kärlväggen så att kärlet löder igen. Man kan injicera medlet i olika styrkor. Vilken styrka som används beror av kärlens tjocklek. Behandlingen är i stort sett smärtfri och utförsmed eller utan lokalbedövning efter önskemål. Det är fördelaktigt att använda kompressionsstrumpor (stödstrumpor) de första två veckorna efter behandlingen. Skaffa gärna sådana som du tar med det när du kommer till vår mottagningen.

I början efter behandlingen blir kärlen rödare, ibland lite upphöjda och de första veckorna syns de mer än innan behandlingen. Detta är normalt. Det förekommer att ett område blir blått för att senare övergå i brunt för att sedan ljusna. Den bruna färgen beror på inlagring av ett färgämne (hemosiderin) från de röda blodkropparna som successivt försvinner. Ju större kärl desto mer brunfärgning uppstår vanligen. Denna process kan ta flera månader i anspråk. Någon sällsynt gång kan ett mindre sår uppkomma som dock självläker. En betydande förbättring brukar nås efter en behandling men man blir inte av med alla ytliga kärl och nya kan komma med tiden. Det kan löna sig att göra en eller två kompletterande behandlingar för att få
ytterligare effekt.