Om estetisk kirurgi, klinikens policy

Det är viktigt att man har realistiska förväntningar på vad plastikkirurgen kan åstadkomma och att denna är tydlig på vad man kan göra, om risker och komplikationer. Olika patienter har olika förutsättningar och resultatet måste sättas i perspektiv till detta. Särskilt ansiktskirurgi utgör en stor utmaning för plastikkirurgen. Här gäller millimeterprecision och det kan ibland vara svårt att nå detta. Vid bröstoperationer kan det ofta vara svårt att nå fullständig symmetri, brösten var kanske inte lika innan operationen. Om Du efter en bröstförstoring önskar en annan storlek än den utförda och resultatet för övrigt är tillfredsställande beträffande symmetri och utseende handlar det i regel om en ny operation med de kostnader som följer. Vad gäller fettsugning skall man komma ihåg att fettansamlingar vid övervikt sätter sig såväl i huden som inne i buken, dit ingen fettsugning når. Trots att patienten och kirurgen uppfattar att man är överens och har realistiska förväntningar kan det inträffa att förväntningarna inte infrias helt. Vid viktuppgång tilltar fettcellerna i storlek igen och deras nya skulpterade form eller kontur riskerar att försvinna.

Om både kirurgen och patienten uppfattar att resultatet starkt avviker från det förväntade försöker vi komma längre och Du kan då erbjudas ett korrigerande ingrepp till en reducerad kostnad.

 

Disa Lidman