Doc. Disa Lidman 1949 - 2019

Klinikens grundare, Disa Lidman började arbeta vid Hand- och Plastikkirurgiska kliniken i Linköping 1975 och var verksam som överläkare där åren 1991 - 2009. 1985 blev Disa Lidman docent i plastikkirurgi. Förutom utbildning och arbete i Linköping utbildade hon sig också i Canada där hon forskade och genomförde största delen av sitt avhandlingsarbete. Disa Lidman arbetade också i England och Norge. Hennes intresseområden inom plastikkirurgi omfattade såväl estetisk kirurgi som rekonstruktioner efter cancerkirurgi, t.ex. bröstrekonstruktion. Disa hade även ett särskilt intresse för ansiktsförlamning, facialispares. Disa Lidman var operativt verksam på Östersjökliniken fram till sin för tidiga pension vid 68 års ålder. Hon var också mycket föreningsaktiv och var en tid både ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening och vice ordförande i Svensk Förening för estetisk Plastikkirurgi. Hon var även mycket aktiv i KLF, kvinnliga läkares förening. I sin läkargärning sökte Disa Lidman alltid samarbete med erfarna kirurger och narkosläkare och hon omgav sig med ett team av engagerade och kunniga sjuksköterskor. Ambitionen är att forsätta på den vägen, i Disa Lidmans anda, när verksamheten nu drivs vidare via hennes söner.

Östersjökliniken har sitt ursprung i privatmottagningen Disa Lidman plastikkirurgi AB, som startades för att genomföra estetisk kirurgi redan 2003. Sedan 2007 är verksamheten lokaliserad till Östersjökliniken i Algutsrum på Öland.