Personalen hos oss

Östersjökliniken drivs av Dr Johan Wiman, ST-läkare i allmänmedicin. Chef för den kirurgiska verksamheten är Dr Lena Andersson, specialist och överläkare i plastikirurgi. Chef för anestesiverksamheten är Dr Oliver Hund, specialist inom anestesi. Övriga medarbetare är Ssk Esa Veijalainen, narkos- och operationssköterska; Agneta Wennberg, operationssjuksköterska; Anna Hallengren-Axelsson läkarsekreterare; Tom Holmqvist, sjuksköterska natt och Mona Waller, husmor.